A day for bicycling – En härlig cykeldag

Annas Art - FärgaregårdsAnna

Autumn trees – höstträd

Sunlight early morning – solljus i morgontimma

The end of the tour part one, then back to point A again in the afternoon. A very nice day. Fresh air, exercise an no pollution transport. A win win situation.

Framme etapp ett för att på eftermiddagen cykla tillbaka igen. En härlig dag. Fisk luft, motion och utsläppsfri transport ca två mil totalt. Jag har inte uppoffrat något utan vunnit en massa härliga upplevelser och erfarenheter.

Samma sträcka med bil har en tidsvinst på ungefär 17-25 minuter beroende på hur snabbt eller långsamt jag väljer att cykla. Att cykla med vagn går mycket smidigare än vad jag trodde. Åker jag bil förlorar jag motionstillfället och den friska luften. Vad återstår då av tidsvinsten egentligen?

The same trip with car takes about 17-25 minutes less, depending on how fast I chose to go by bicycle. The carry behind the…

View original post 31 more words