What if…tänk om…

Annas Art - FärgaregårdsAnna

…Trosa kunde göra som tyskarna, lägga pengarna på att göra Trosabussen avgiftsfri för pendlare istället för att kasta bort pengarna på en ny väg som förstör både natur och förorenar den idag utsläppsfria luften i det tänkta vägområdet. Om fler väljer buss som transport behövs inga nya vägar för fossilbilarna. De kommer vara ett minne blott inom snar framtid om vi alla är kloka nog att förstå att utsläppen måste ner till noll.

…we in little Trosa municipality could do as the germans. Make the bus free for commuters instead of throwing money away on a new unnecessary road that will increase pollution and destroy nature forever. If more commuters use bus for transportation then we don’t need new roads for fossil cars. They will be as old and distinguished as dinosaurs in a couple of years if mankind is wise enough to understand we have to decrease…

View original post 734 more words