Agriculture Canine | U.S. Customs and Border Protection

"OUR WORLD"

cbp.gov
Agriculture Canine | U.S. Customs and Border Protection
4-5 minutes

Dogs have a long history of working in partnership with humans. Building on this partnership between humans and dogs, U.S. Customs & Border Protection (CBP) detector dogs are a key tool for screening passengers and cargo to prevent the introduction of harmful plant pests and foreign animal disease from entering the U.S.

U.S. Customs and Border Protection Detector DogThe ability to discriminate and target a specific odor, such as that of an orange or even a live snail, makes dogs an invaluable tool in detecting prohibited agricultural items hidden from view. When it comes to finding prohibited fruit, vegetables, plants, and meat products from high-risk countries, the nose knows. A trained agriculture dog can scan a piece of luggage for smuggled or forgotten fruits in mere seconds. Understandably, it takes an officer much longer to open and visually inspect…

View original post 433 more words

Obama’s bitter sore spot: The Trump economy

Trump:The American Years

Source: Obama’s bitter sore spot: The Trump economy

Back on center stage and partisan as ever, President Obama leaped back into politics Friday with a stemwinder stump speech on behalf of his fellow Democrats, declaring Democrats the fount of all progress, bringing up his favorite hobbyhorses, and, most notably, blasting Trump for his economy…before saying the economy was all his.I think we know what Obama’s sore spot is now.His whole speech shows he has no idea how economies work. According to the Daily Caller citing the speech:

What makes this whole thing pathetic is that Trump really is governing differently compared with how Obama governed.

Trump gave us tax cuts, deregulation, and an equalization of international trade terms.  Net result: Jobs are up, and black employment is reaching record highs, as is youth, Hispanic, and female employment.  Those 3% unemployment numbers are good news for everyone.

Instead of admitting that and promising…

View original post 34 more words

Vi Behöver Naturen Mer Än En Ny Väg! We Need Nature More Than A New Road!

Annas Art - FärgaregårdsAnna

Varför behöver vi Trosas sista närnatur mer än en väg och exploatering?

Hungaskogen, Vitalisskogen och Trosaskogen förser oss med vatten, luftrening och erbjuder oss en mängd kostnadsfria möjigheter till friluftsaktiviteter som stärker vår hälsa.

Men ska inte den nya vägen avlasta tätortstrafiken?

Det skälet stämmer inte. Trafikverkets egen förstudie visar på att den nya vägen kommer att innebära ännu mer trafik i tätort.

Men behövs inte exploateringen för att Trosa ska växa?

Nej, kommunen har redan planerat kraftfull exploatering i andra områden som inte behöver ta Trosas sista närnatur i anspråk för nya vägar eller ny tomtmark. Den planeringen uppfyller ökningsmålen med råge för många år framöver.

Om Trosa ska fortsätta att växa behövs dessutom närnaturens ekosystemtjänster mer än någonsin för att bebehålla vattentillgång och luftrening.

Finns det något egenintresse bakom ert engagemang i frågan?

Ja, det finns massor av egenintresse. Vi vill även i framtiden kunna vistas kostnadsfritt i…

View original post 926 more words