Hur mycket ska Trosa växa? – How much will Trosa municipality grow?

Annas Art - FärgaregårdsAnna

Politikerna säger 1,5-2% per år och att 10% av tillväxten ska ske utanför tätorterna. Finansieringsbeslutet för Infart västra Trosa uppger att 670 nya bostäder ska byggas utanför tätort.

Hur ska vi tolka uppgifterna? Exponentialfunktionen säger: Ta talet 70 (år) och dela med tillväxtsiffran. En ökning på 10% ger en fördubblingseffekt på 7 år (70/10=7).

Om befolkningsökningen når 1,5% per år växer vi till dubbel storlek inom 46 år. Vid 2% per år har vi fördubblat befolkningen på 35 år. Om vi håller samma ökningstakt som 2017, 4%, bör vi bereda oss på en fördubbling inom 17 år.

Om 10% av ökningen ska ske utanför tätorterna, innebär det att politikerna räknar med en större ökning än 1,5% per år. Eftersom 670 bostäder ska byggas för att betala för infart västra Trosa, bör vi anta att byggandet sker i närtid. Trafikverket vill ha betalt efter färdigställd väg och inte om 100 år…

View original post 789 more words