NOT IN MY BACKYARD!

Annas Art - FärgaregårdsAnna

Need I say more? Behöver jag säga mer?


Vänder på nimby-argumentet 😉


Turning the nimby argument around 😉
Sign the Save Trosa nature petition here:

Skriv under för att behålla Trosas närnatur här:

https://www.skrivunder.com/avbryt_infart_vastra_trosa

We’re 450 people who have signed already. If we can get more names we can demand a voting action for Trosa nature.

Hittills har 450 personer skrivit under. Om vi samlar fler namn kan vi begära folkomröstning för att behålla Trosas närnatur och uppfylla klimatmålen istället för att genomföra projekt som går tvärsemot de målen.

Hjälp Trosa att uppfylla klimatmålen!

Help our municipality to fulfill carbon law!

Anna

View original post