It’s spreading again to another newspaper

Annas Art - FärgaregårdsAnna


The open letter to all leaders is spreading again. Another local newspaper, SN has published the letter in Swedish. If you want the letter to spread even more, please visit the link to show your interest.

https://www.sn.se/insandare/oppet-brev-till-alla-ledare/

If you want to read and share the English version of the letter please visit the post

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/08/07/open-letter-to-all-leaders-times-up/

Det öppna brevet till alla ledare har spridit sig ytterligare. Ännu en lokal tidning har publicerat det. Vill du hjälpa till att sprida brevet kan du besöka SNs hemsida och dela insändaren.

https://www.sn.se/insandare/oppet-brev-till-alla-ledare/

Vill du dela ursprungligt inlägg med det öppna brevet kan du klicka på denna länk.

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/08/07/oppet-brev-till-alla-ledare-times-up/

Together we can help Mother nature and ourselves to a better life in future.

Tillsammans kan vi hjälpa Moder natur och oss själva att häva klimateffekterna.

Anna


View original post